ЦДГ "Първи юни" гр. Карлово изразява своята подкрепа за инициативата 6 Април

ЦДГ ,,Първи юни"-гр. Карлово подкрепя всички инициативи, свързани със спорта, защото смятаме, че физическата култура в детската градина е предпоставка за хармоничното физическо развитие на детето, за укрепване на тялото, духа и здравето му.