6АПРИЛ'2015

За втора поредна година фондация „ПРО СПОРТ“ подема инициативата „ИГРАЙ ЗА МИР ПРЕЗ АПРИЛ“ - част от международната инициатива, по случай МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ООН НА СПОРТА ЗА РАЗВИТИЕ И МИР. Повече от всякога имаме нужда от събития, посветени на радостта, надеждата и мира. Надяваме се и тази година градове от цялата страна, институции и организации да се включат с цялото си въображение и ентусиазъм в кампанията за един мирен свят.