6АПРИЛ

6АПРИЛ наближава!

6АПРИЛ е символичен ден.

Посветен на хората, които чрез силата на спорта  търсят социални решения. На тяхната работа и усилия, посветени на каузата за мир.

6АПРИЛ е техният ден!

Колкото повече хора се включат, толкова по-мощно ще бъде посланието.

Play Your Peace on April 6!