Действай за Мир!

Какво можете да направите, за да подкрепите 6АПРИЛ

  • Символични действия – обединете хората около вас за групови действия. Организирайте парад, флаш моб, разпространете снимки или видео посветени на 6АПРИЛ.
  • Артистични прояви – освободете въображението си и покажете как спортът може да се използва като инструмент за мир и развитие.
  • Дебат или конференция – съберете  политици, спортни деятели, специалисти и влиятелни хора от вашата общност и заедно обсъдете как спортът може да въздейства на  обществото.
  • Ден на отворените врати – организирайте ден на отворените врати, по време на които представете своята дейност.
  • Спортно събитие – организирайте мач, състезание или игри, за да повишите разбирането у участниците и публиката относно ценностите, които спортът утвърждава.
  • Уркшоп – организирайте уркшоп с дискусии, по време на които представете спортни дейности, посветени на мира и развитието.
  • Създайте събитие или инициатива по свой избор, което да промотира развитието и мира чрез спорта или се включете към вече съществуващо събитие
  • Регистрирайте събитие на платформата 6АПРИЛ.
Play Your Peace on April 6!